Ciljane skupine

Na radionicama mogu sudjelovati nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano strategijom Splitsko dalmatinske županije za razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020.

  • mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci
  • osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci

Uvjet za prijavu za radionice je:

a) Ako ste u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – preslika osobne iskaznice, potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a;
b) Ako niste u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – preslika osobne iskaznice, izjava osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao; treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 odnosno iznad 12 mjeseci do početka radionica) i osobna iskaznica.


Posebna ciljana skupina su žene, nacionalne manjine i djeca dragovoljaca Domovinskog rata. Sve pripadnike nacionalnih manjina molimo za Izjavu o pripadnosti nacionalnoj manjini.
Za djecu dragovoljaca Domovinskog rata potrebno je dostaviti rodni list ili osobna iskaznica i potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja.

Prijave su mogu izvršiti u sekciji “Kako se prijaviti”.
Prijavi se