Kratki opis projekta

Generiranje rasta i razvoja ekonomije i društva koje bi omogućilo novo zapošljavanje prioritet je svake zajednice koja djeluje u smjeru održivog i uključivog rasta, a sukladno je i smjernicama Europske unije, kao i nacionalnim, županijskim i lokalnim strategijama. Budući da su ljudi ključni čimbenik razvoja svake zajednice, ulaganje u potencijal ljudi prioritet je ovog projekta, a glavni cilj je poticanje (samo)zapošljavanja na području Splitsko-dalmatinske županije. Problemi koje projekt želi riješiti su relativno niska stopa ukupne zaposlenosti, niska stopa zaposlenosti mladih i žena, visoki udio dugotrajno nezaposlenih osoba, slabo razvijene poduzetničke vještine, ali i neusklađenost obrazovnih programa s potrebama tržišta rada. U Splitsko-dalmatinskoj županiji je zabilježen relativno malen interes za osnivanje vlastitih poslovnih subjekata, zbog često negativne slike o poduzetništvu i nisko razvijene poduzetničke kulture. Realizacija ovog glavnog cilja se planira provesti jačanjem društvene uključenosti nezaposlenih osoba, njihovim osobnim razvojem kroz edukacije, poticanjem na taj način njihovu samoodrživost, konkurentnost te u konačnici zapošljivost.

U sklopu projektu provode se radionice na temu:

 • psihologije izvrsnosti
 • prodaje i samopromocije
 • osobne konkurentnosti
 • komunikacije i marketinga
 • prava
 • računovodstva
 • financija i bespovratnih potpora
 • zaštite inovacija

Očekivane koristi od projekta Inkubatora zapošljavanja su:

 • razvoj vlastitog potencijala kroz stručno vođenje promjena na individualnoj razini
 • znati kako komunicirati i prodati sebe kako bi uvjerili poslodavca, odnosno klijenta da ste baš vi , odnosno vaš proizvod ili usluga najbolji izbor
 • izgradnja i povećanje vlastite konkurentnost
 • znati kako upravljati komunikacijom s različitim dionicima (klijentima, poslovnim suradnicima i partnerima i šire javnosti) i marketingom kroz društvene mreže
 • upoznati se s osnovama radnog prav i zakonodavstvom te procedurom otvaranja vlastitog obrta, odnosno firme
 • naučiti osnove računovodstva društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, obrta ili OPG-a
 • upoznati se s mogućnostima za pokretanje, odnosno djelomično financiranje vlastitog poslovanja kroz EU fondove, državne poticaje te mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 • upoznati se s mogućnostima zaštite inovacija putem zaštite industrijskog dizajna, patenta, žiga i sl.

pojedinci koji žele promijeniti svoj status nezaposlenosti kroz bolju pripremu sebe za regrutacijski proces, odnosno kroz samozapošljavanje, što nosi veliki potencijal: ne samo da se tako rješava problem nezaposlenosti dotične osobe, već i onih osoba koje će ta tvrtka moći zaposliti u budućnosti.

Projekt Inkubator zapošljavanja će biti proveden na inovativan pristup budući da koristi klasične metode frontalne obuke (predavanja, radionice), kao i učenje na daljinu (e-učenje) te tako doprinosi rješavanju postojećih problema i potreba sadržanih u Strategiji razvoja ljudskih potencijala SD županije 2014.-2020. Projekt inkubator zapošljavanja je usklađen sa Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH za 2014.-2020, Smjernicama za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u RH 2015.-2017., ali i dokumentima na europskoj razini kao što su: Operativni program ULJP 2014.-2020., Strategija Europa 2020. te EU smjernice za zapošljavanje 2010.-2020. Projekt se zasniva na izjednačavanju mogućnosti nezaposlenih osoba s vještinama i znanjima osoba koje su aktivne na tržištu rada, kako bi postigle kompetencije potrebne za zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje. Provedbom edukacija predviđenih projektom smanjuje se sraz između osoba koje su određena znanja i vještine stekle kroz formalno obrazovanje te onih koje zbog različitih životnih okolnosti (slabiji materijalni ili društveni status, nepoticajno obiteljsko okruženje, spolna diskriminacija, nedostatak socijalnog kapitala itd.) nisu bile u prilici usvojiti kompetencije koje su potrebne za samostalan ulazak u svijet rada, odnosno poduzetništva. Osim osposobljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba, cilj projekta je uključivanjem skupina nezaposlenih iz različitih područja - Split, Sinj (Dalmatinska zagora), otok Brač radit će se na povezivanju i razbijanju uvjerenja o različitim ekonomskim i kulturnim stereotipima vezanim uz stanovnike ovih područja te povezanoj diskriminaciji.

LOKACIJE ODRŽAVANJA RADIONICA


Split, Supetar i Sinj

VRIJEME ODRŽAVANJA RADIONICA


od 02. rujna 2019. do 12.prosinca 2019. godine
Prijavi se