Radionice


Trajanje predavanja:
4 sata po radioniciTermini radionica u Supetru

Datum Vrijeme Tema radionice
03.12.2019 10:30-14:30 h Informativna radionica i radionica na temu Osobna konkurentnost
04.12.2019. 10:30-14:30 h Prodaja i samo-promocija
05.12.2019. 10:30-14:30 h Bespovratne potpore i EU fondovi
06.12.2019 10:30-14:30 h Modeli vođenja knjigovodstva u gospodarskim subjektima
09.12.2019. 10:30-14:30 h Odnosi s javnošću
10.12.2019. 10:30-14:30 h Psihologija izvrsnosti
11.12.2019. 10:30-14:30 h Pravo – Procedura otvaranja gospodarskih subjekata

Lokacija: Gradska vijećnica grada Supetra,
Vlačica 5, 21400 SupetarTermini radionica u Sinju

Datum Vrijeme Tema radionice
14.10.2019 10-14 h Informativna radionica i radionica na temu Prodaja i samo-promocija
15.10.2019 10-14 h Osobna konkurentnost
16.10.2019 10-14 h Modeli vođenja knjigovodstva u gospodarskim subjektima
17.10.2019 10-14 h Psihologija izvrsnosti
21.10.2019. 10-14 h Bespovratne potpore i EU fondovi
22.10.2019. 10-14 h Pravo- procedura otvaranja pravnih subjekata
23.10.2019. 10-14 h Odnosi s javnošću

Lokacija: Galerija Sikirica - potkrovlje (kod Alkarskih dvora)
Put Petrovca 12, 21230 SinjTermini radionica u Splitu

Datum Vrijeme Tema radionice
09.09.2019 10-14 h Informativna radionica i radionica na temu Osobna konkurentnost
11.09.2019 10-14 h Prodaja i samopromocija
12.09.2019 10-14 h Psihologija izvrsnosti
16.09.2019 10-14 h Odnosi s javnošću
17.09.2019. 10-14 h Knjigovodstvo i obveze gospodarskih subjekata
23.09.2019. 10-14 h Bespovratne potpore
26.09.2019. 10-14 h Pravo
02.12.2019. 10-14 h Zaštita inovacija i intelektualnog vlasništva*

*termin je tek u 12.mjesec jer je radionica planirana nakon provedbe radionica u Sinju i Supetru

Lokacija: HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE | Centar za informiranje I savjetovanje o karijeri | Ulica Bana J. Jelačića 17, 21000 Split

O terminima radionica u gradovima Sinj i Supetar bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Prijavi se