Tko se može prijaviti

CILJANE SKUPINE DOKAZI (DOKUMENTI)
1. Nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala a) Ako su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a;
b) Ako nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao;
RANJIVE SKUPINE
Dugotrajno nezaposleni
(mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 29 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci)
a) Ako su u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili
b) Ako nisu u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a – izjava osobe da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti (iznad 6 odnosno iznad 12 mjeseci) i osobna iskaznica.
Žene Osobna iskaznica
Mladi (od 15 do 29 godina) Osobna iskaznica
a) Hrvatski branitelji
b) Članovi obitelji stradalnika/ca Domovinskog rata
c) Djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 godina)
d) Djeca dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 godina)
a) Provjera će se izvršiti u Registru branitelja Ministarstva hrvatskih branitelja
b) za članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata: Potvrda o statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni Ured državne uprave;
za članove obitelji HRVI-a: Drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda državne uprave o status HRVI i rodni list/vjenčani list.
c) Za djecu HRVI-a: rodni list ili osobna iskaznica i drugostupanjsko rješenje Ministarstva branitelja za roditelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda nadležnog Ureda državne uprave
d) Za djecu dragovoljaca Domovinskog rata: rodni list ili osobna iskaznica i potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja
Osobe s invaliditetom Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja
Nacionalne manjine Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Osobe od 50 godina i starije Osobna iskaznica
Pripadnici ostalih ranjivih skupina Relevanti dokument iz kojeg je vidiljiv status pripadnosti ranjivoj skupini
Prijavi se